Το τρένο του Φαρ Ουέστ που έγινε ξενοδοχείο!

Ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο που αποτελείται από βαγόνια τρένου της Άγριας Δύσης, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να του βάλει πωλητήριο!