Ημέρα: 16 Ιουλίου 2016

Εκεί που λάμπει ο ωκεανός!

Η θάλασσα που λάμπει μέσα στη νύχτα, από τη βιοφωταύγεια, αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες, οι οποίοι ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπου παρατηρείται αυτό το φαινόμενο!