Ημέρα: 15 Απριλίου 2016

Οι απίστευτες κινητές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο!

Οι κινητές βιβλιοθήκες καθιερώθηκαν σε περιοχές, στις οποίες οι κάτοικοι δεν είχαν πρόσβαση στην πόλη. Σήμερα, την εποχή του Διαδικτύου, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα, και όχι μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου.