Ημέρα: 3 Δεκεμβρίου 2015

Διάσημα γυάλινα κτίρια

Τα γυάλινα κτίρια δίνουν στους αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό και παράλληλα εκθαμβωτικό. Οκτώ από αυτά θεωρούνται ως τα πλέον κλασσικά και αποτελούν σήμα κατατεθέν για τις πόλεις που βρίσκονται.